Trimatrik 1999

Aurthohin
 • 1 Odbhut Shei Cheleti 5:49
 • 10 Dur Theke 4:00
 • 11 Amar Na Bola Kotha 3:43
 • 12 Trimatrik 4:40
 • 2 Guti 3:46
 • 3 Tepantorer Maath 3:29
 • 4 Chole Gele 3:55
 • 5 Megher Gaan 4:05
 • 6 Bedonar Chorabali 4:25
 • 7 Bhabche She 5:53
 • 8 Shosta Shopno 4:54
 • 9 Shomoy 4:12