Onushilon 2002

Various Artists
 • 1 Shurjo 4:52
 • 10 Opshori 5:33
 • 11 Natai Chera 4:55
 • 12 Bisshasher Alo 4:37
 • 13 Ei to Cholchey 5:01
 • 2 Sukh Pakhir Nagal 5:02
 • 3 Bidhata 4:51
 • 4 Dukkho Bilash 6:40
 • 5 Bhalobashar Rong 4:47
 • 6 Srity 5:00
 • 7 Shokal Choyta 7:21
 • 8 Dhikkar 3:26
 • 9 Obinosshor 4:45