Ut Pakhir Dim 2012

Shahed
  • 1 Nengto Cheley 2:14
  • 10 Sotter Shathe Hoyeche Dekha 3:15
  • 2 Cheka Chekak 5:54
  • 3 Ut Pakhir Dim 3:51
  • 4 Amader Jogajog 2:58
  • 5 Sobai Bole Boro Ho Re Boka 3:19
  • 6 Tare Ami Chokhe Dekhini 2012 4:49
  • 7 Hitta Hoya Bhishon Joruri 2:27
  • 8 Banglar Gaan 5:23
  • 9 Cholar Pothe Jibon 6:11