Brindabon 2010

Salma
  • 1 Brindabon 3:34
  • 2 Naiyor 4:46
  • 3 Ekla Rati 3:50
  • 4 Din Gelo 3:47
  • 5 Hobo Abar Dui 4:15
  • 6 Majhi -1 4:07
  • 7 Majhi -2 4:29
  • 8 Bhanga Golui 3:10
  • 9 Ratri Namey 4:17