Jibanananda 2011

Niaz Mohammad Chowdhury
 • 1 Jibanananda 4:11
 • 10 Dukkho Amay Pareni 4:48
 • 11 Shukh Amar Suktara 4:10
 • 2 Aj Ei Brishtir Kanna 5:52
 • 3 Prem Jeno Projapoti 4:58
 • 4 Cholna Paye Paye 3:46
 • 5 Kichu Lok Pichu Kotha 4:08
 • 6 Hridoy Chire Jodi 4:28
 • 7 Tomar Jabar Somoy 4:14
 • 8 Ek Fota Bish 4:08
 • 9 Ek Tajmohol Gore 3:27