Kobita Porar Prohor 2011

Samina Chowdhury
 • 1 Kobita Porar Prohor 5:01
 • 10 Tumi Elena 4:33
 • 11 Jiboner Bojha 4:18
 • 12 Amay Dekona 3:38
 • 2 Mone Abir Chorale 4:59
 • 3 Boro Deri Kore 4:57
 • 4 Neel Kham 5:04
 • 5 Ki Emon Dukkho 6:27
 • 6 Bhule Jete Bolecho 5:45
 • 7 Putuler Biye 5:29
 • 8 Ei Chokh Tomake Dilam 4:20
 • 9 Ekdin Chole Jabo 5:17