Bhalobashar Brishty 2012

Various Artists
 • 1 Bheja Batash 4:36
 • 10 Poloke Poloke 4:44
 • 11 Obhilashi Mon 5:09
 • 12 Moner Kotha 4:02
 • 13 Dhukkho Baromash 4:05
 • 14 Prem 5:06
 • 2 Bhalobashar Brishty 3:45
 • 3 Obujh Shokha 4:21
 • 4 Obhimani 5:04
 • 5 Srabon Dhara 4:58
 • 6 Shesh Bhul 4:11
 • 7 Nil Bedona 4:58
 • 8 Papi 3:53
 • 9 Krishnochura 4:27