Juddhogatha 2010

Shock
  • 1 Utshorgo Potro 2:32
  • 2 Shongramer Daak 4:10
  • 3 Shuchona 5:18
  • 4 Chithi 3:55
  • 5 Juddho Porbo 5:42
  • 6 L.M.G. 6:16
  • 7 E Kemon Shadhinota! 4:32
  • 8 Shesh Jatra 6:03
  • 9 Keno 6:57