Matir Shurey 2008

Various Artists
 • 1 Krishnokala 3:53
 • 10 Kalar Bashi 4:37
 • 11 Mon Chute Jay 5:20
 • 12 Opekkha 3:46
 • 2 Shongshar Amar 3:32
 • 3 Ami Jare Bashi Bhalo 5:39
 • 4 Manush Bhojle 3:37
 • 5 Ailo Shaon 6:03
 • 6 Pran Sokhire 3:43
 • 7 Pagol Mon 4:17
 • 8 Holudiya Pakhi 4:45
 • 9 Moner Dukkho 3:49