Norokito Prithibi 2020

Plasmic Knock
  • 1 Biporjostho Jibon 5:53
  • 2 Attochitkaar 4:02
  • 3 Nirbashito Prohor 6:23
  • 4 Bibbhranto Shotta 5:59
  • 5 Opodebota 3:27
  • 6 Norokito Prithibi 5:51