Shurjo Dibosh 2007

Striking
  • 1 Kactus 4:42
  • 10 Symphony Osru 6:42
  • 2 Tobuo 6:13
  • 3 Alokito Diner Golpo 4:35
  • 4 Sritir Janala 6:33
  • 5 Opar Godhuli 5:17
  • 6 Mohakabbo 5:09
  • 7 Bikkhoto Ayna 6:37
  • 8 Olik Obokkhoy (Album Version) 4:21
  • 9 Shikarokti 2000 5:01