64m 53s 2006

Arbovirus
 • 1 Shikarokti 5:44
 • 10 Corporate Anthem 4:42
 • 11 Shekor 5:17
 • 12 Shorger Shishura 12:31
 • 2 Uttaradhikar 4:11
 • 3 Ja Ichche Tai 3:17
 • 4 Mukut Chara Raja 5:27
 • 5 Adhar O Ishshor 5:17
 • 6 Prithibir Shesh Prante 5:57
 • 7 Amader Gaan 4:13
 • 8 Omanush 4:11
 • 9 Chayamanush 4:00