Obosheshey 2018

Level Five
  • 1 Shuvro Probhat 4:08
  • 10 Aar Ami (Album Version) 3:03
  • 2 BEEP (Ft. A.K. Ratul) 2:56
  • 3 Shotto/Mitthey 5:05
  • 4 60s Love 5:23
  • 5 Alshemi 3:02
  • 6 Room No 17 3:00
  • 7 Obosheshey 4:52
  • 8 Gholate Megh 4:35
  • 9 Shuvro Probhat (Acoustic) 4:06