Aay Amontron 2010

Dalchhut
 • 1 Balika 5:01
 • 10 Tirhara Ai Dhewer Shagor 4:55
 • 11 Notojanu 4:03
 • 2 Bidrup 4:29
 • 3 Shamne Dara 5:31
 • 4 Joler Preme 4:45
 • 5 Ural Mon 4:13
 • 6 Shopno 5:21
 • 7 Shunno 5:27
 • 8 Proshno 4:54
 • 9 Bangladeshe Grishsho 4:37