Khobor Nilana 2013

Istiak
  • 1 Khabor Nilana 5:29
  • 2 Tomar Bashir Shure Amar 5:03
  • 3 Din O Bondhure 5:03
  • 4 Amar Din Je Gelo Helay Felay 5:16
  • 5 Eto Bhalo Baishare 6:21
  • 6 Dorodiyare Bondhu Dorodiyare 5:12
  • 7 Khujlina Mon 4:19
  • 8 Ami Bondhure Daki Bondhu Kore Chalaki 4:20