Gonojowar 2017

Nemesis
  • 1 Gonojowar 5:46
  • 10 Abar Dekha Hobe 3:41
  • 2 Janala 5:18
  • 3 Olosh Roug 5:20
  • 4 Ke Jaane Ke Bojhe 4:49
  • 5 Shopnoshur 5:03
  • 6 Tomar Kotha Shune 4:33
  • 7 Bhor 5:22
  • 8 Shomoy Nei Aar 6:09
  • 9 Hajar Bochor 5:22