Daak 2008

Yaatri
  • 1 Ke Daake 2:24
  • 10 Jitcho 4:51
  • 2 Aai Ki Beshi Na 4:51
  • 3 Jaatri 2:45
  • 4 Mitthe Prem 3:41
  • 5 Amra Shopne Bachi 3:44
  • 6 Bhalobasha Shunechi Ja 3:56
  • 7 Ojana Mone 4:16
  • 8 Ektu Pore 4:14
  • 9 Pari Na 3:09