Obak Bhalobasha 1994

Warfaze
  • 1 Ondho Jibon 4:57
  • 10 Shekhano Bornona 5:07
  • 2 Onno Bhubon 6:06
  • 3 Obak Bhalobasha 8:37
  • 4 Bondi Niyoti 4:13
  • 5 Jokhon 3:32
  • 6 Keu Nei Eka 4:22
  • 7 Nirbashon 5:53
  • 8 Nil Shopon 4:44
  • 9 Ek Ek Dui 2:51