Esho Hee Boishakh 2008

Various Artists
 • 1 Esho Hee Boishakh 4:03
 • 10 Shokhi, Bhabona Kahare Bole 4:31
 • 11 Ektuku Chowa Lage 4:05
 • 12 Esho Hee Boishakh (Solo) 4:01
 • 2 Purono Shei Diner Kotha 4:01
 • 3 Amar Hiyar Majhe 4:38
 • 4 Shedin Dujone 4:37
 • 5 Kothao Amar Hariye 2:44
 • 6 Aj Jochna Raate Shobai 3:49
 • 7 Gram Chara Oi Ranga Mati 4:31
 • 8 Ami Kaan Pete Roi 4:34
 • 9 Amar Porano Jaha Chay 5:23