Golpo 2017

Biporit
  • 1 Faka Olinder Gaan 3:40
  • 2 Ishara 4:00
  • 3 Shunne Bhasha 4:12
  • 4 Pora 5:06
  • 5 Golpo 4:23
  • 6 Tasher Ghor 6:07
  • 7 Shekor 4:37