Mon Majhi (Kaushik featuring) 2012

Jibon Murad
 • 1 Mon Majhi 5:09
 • 10 Bhalobashar Natai 3:54
 • 11 Mon Majhi - Laiba 5:10
 • 12 Mon Bhejabo - Sanai 5:50
 • 2 Porane Pushe Rakhi 4:55
 • 3 Bukete Behala Baje 6:33
 • 4 Moner Ghuri 5:52
 • 5 Mon Bhejabo (Classic) 4:12
 • 6 Chupi Chupi 5:10
 • 7 Beshi Piriti Beshi Jala 5:50
 • 8 Amar Ekta Manush 6:15
 • 9 Adi Quran 6:14