Chittogeet 2015

Salauddin Ahmed
  • 1 Eki Shure Tumi Gaan Shonale 4:53
  • 10 Mala Gatha Shesh Na Hote 6:37
  • 2 Dekhe Jare Rudrani Maa 5:33
  • 3 Ke Tumi Durer Sathi 5:29
  • 4 Shokhi Badhlo Badhlo 6:09
  • 5 Oi Ghor Bhulano Shur 5:26
  • 6 Bhul Kore Jodi Bhalobeshe 5:13
  • 7 Phool Faguner Elo Morshum 5:29
  • 8 Ashlo Jokhon Phooler Fagun 5:16
  • 9 Bagicay Bulbuli Tui 6:18