Amar Shokol Dukher Prodip 2011

Rezwana Choudhury Bannya
 • 1 Amar Shokol Dukher Prodip 6:30
 • 10 Bhalobashi Bhalobashi 3:30
 • 11 Nibir Oma Timir Hote 4:18
 • 12 Ekhono Tare Chokhe Dekhini 6:08
 • 13 Emni Haar Amar 3:56
 • 2 Fule Fule 5:13
 • 3 Amar kontho Hote 3:19
 • 4 Modhu Gondhe Bhora 5:12
 • 5 Emoni Kore Jay 4:00
 • 6 Ami Kaan Pete Roi 4:41
 • 7 Amar Shokol Rosher Dhara 3:12
 • 8 Onek Kotha Jay je Bole 4:44
 • 9 Rimjhim Rimjhim 2:45