Oporajeyo 2011

Mechanix
  • 1 Kalo Bikkhob 5:28
  • 10 Oporajeyo 5:56
  • 2 Bhranto Shopno 6:07
  • 3 Bishshoy 5:12
  • 4 Bodh 7:14
  • 5 Protipokkho 6:00
  • 6 Hawar Naame 6:52
  • 7 Prithibi 2011 9:35
  • 8 Grihopalito Shobbhota 5:33
  • 9 Potaka 7:42