Chirkut 2009

Shantanu Biswas
  • 1 Rod Brishty Jhore 3:45
  • 10 Amon Borsha Tao Nodi Holona 4:17
  • 2 Chirkute Dekhi Chotto Kore Lekha 3:46
  • 3 Kathalchapar Gondhe Bibhor 5:10
  • 4 Jadughor Ar Aziz Super 3:50
  • 5 Dekhechi Shada Kalo Shari 5:04
  • 6 Jey Meyeti Burigongar Dhare 3:45
  • 7 Bhije Megher Dupur Jodi Hoy 3:46
  • 8 Ghum Ghum Maya Maya Lagchey 3:37
  • 9 Akdin Shobai Dukkho Bhule Bolbe Esho 4:33