Bhorer Shuktara (Ezanur Rahman featuring) 2012

Masud Khan & Ivy Prodhan
  • 1 Bhorer Shuktara 5:09
  • 2 Chokhe Chokhe 5:13
  • 3 Lukochuri 5:47
  • 4 Du Chokher Prodip 4:50
  • 5 Obujh Mon (Solo) 5:14
  • 6 Bhalobashar Chithi 4:57
  • 7 Na Bola Kotha 4:28
  • 8 Bondhu 5:14
  • 9 Obujh Mon (Duet) 6:22