Abhishari Shomoy 2014

Various Artists
 • 1 Amar Shokal 6:06
 • 10 Sudhu Tumi 5:03
 • 11 Kemon Korey 4:11
 • 12 Je Pothe 3:58
 • 2 Abhishari Shomoy 4:43
 • 3 Hridoy Ahoto Kore 4:29
 • 4 Kothao Jabar Kotha 5:28
 • 5 Amar Sohor 5:07
 • 6 Hridoye Abhimani 5:14
 • 7 Tomar Krishnochura 4:02
 • 8 Tumi Ele Na 5:14
 • 9 Tumi Chokkhu Dila 5:08