Biborno Rongin 2013

Jachchetai
  • 1 Biborno Rongin 3:39
  • 2 Ekti Gaan 4:23
  • 3 Chokher Bepti 4:09
  • 4 Beshamal Prem 2:59
  • 5 Ghumabi Na 4:04
  • 6 Neshar Ghor 4:41
  • 7 Brishtir Ishara 4:20
  • 8 Bhabna Kisher 3:21
  • 9 Galtushi 3:25