Oparthib 2006

Scarecrow
 • 1 Jirno Shopno 5:56
 • 10 Adhar Shopno 5:41
 • 11 Dhonshaboshesh 5:02
 • 2 Odrissho Moho 5:55
 • 3 Bissrito Shomoy 7:25
 • 4 Oparthib 5:58
 • 5 Oshompurno Ghrinar Ashfalon 4:28
 • 6 Nirghum Chokher Shopno 5:03
 • 7 Firey Asha Noy 5:34
 • 8 Sriti Ghor 5:49
 • 9 Proshantir Gobhirey 4:37