Khachar Pakhi

Various Artists
  • 1 Khachar Pakhi 5:28
  • 10 Time Nai Time Nai 4:02
  • 2 E Bhora Joubone 4:46
  • 3 Rong Tamasha 3:49
  • 4 Lailir Preme Mojnu 3:51
  • 5 Jabe Tomar Kache 4:25
  • 6 Ei Ruper Agunete 3:27
  • 7 Jonmechilam Tumi Ami 4:20
  • 8 Prithibir Jonmo Jedin 4:36
  • 9 Banda Banda, Gunagar Banda 4:47