Hatiar (Disc 4) 2012

Various Artists
 • 1 Bangladesh 3:32
 • 10 Chhayabondi 4:02
 • 11 Kuasha 4:39
 • 12 Ondho Krodh 3:24
 • 13 Kolpona Bilash 4:20
 • 14 Ditiyo Shotta 4:27
 • 15 Ke Tumi Kar... 4:06
 • 16 Ajob Mitthar Jaal 4:19
 • 2 Boishakh 4:54
 • 3 Bhabchhi 3:59
 • 4 Ruddhosor 4:53
 • 5 Osposhto Ondhokar 4:24
 • 6 Bullet Er Epash Opash 4:31
 • 7 Shopnodorshi 3:22
 • 8 Collapse Course 4:12
 • 9 The Dark Philosophy 4:26