Yaatri 2017

Yaatri
  • 1 Bhule Jao 5:13
  • 2 Jabe Ki Chole 3:38
  • 3 Ektadin Niyom Chara 3:37
  • 4 Opekkha 3:51
  • 5 Bangladeshi 4:35
  • 6 Tumi Ami Shey 4:26
  • 7 Ke Daake 2016 5:07
  • 8 Jabe Ki Chole (Sajid Featuring Anila) 4:38