Shomoyer Karagar 2017

Vengeance
 • 1 Durbinito 3:46
 • 10 Juyaye Baji Jibon 3:47
 • 11 Shorto Shapekkho Jibon 4:55
 • 12 Ekti Meye 5:11
 • 13 Opurno 4:32
 • 2 Adharer Bondini 7:56
 • 3 Shudhu Shudhu Hisheb Nikesh 4:28
 • 4 Kalo Manush 4:30
 • 5 Stash of Love 5:10
 • 6 Prithibi 5:17
 • 7 Nympho 4:20
 • 8 Shomoyer Karagar 5:13
 • 9 Shantahar Junction-e 6:00