Vol-1 2013

Jurka
  • 1 Bachi Ki Korey (Sohail Jurka & Natasha) 4:09
  • 2 Maya 4:46
  • 3 Feratey Chai 5:08
  • 4 Brishtir Dhara 4:29
  • 5 Durey Durey 3:45
  • 6 Eka 5:01
  • 7 Shei Du Chokh 4:18
  • 8 Bedonar Nil Chobi 4:08
  • 9 Eka Eka Lage - Rashed & Rumu (Bonus) 3:54