Ekhane Dujone 2015

Ehsan Rahi
  • 1 Shopne Jege Uthi 4:27
  • 2 Kishe Mondo 3:52
  • 3 Amar Prothom Prem 5:02
  • 4 Hridoye Ashe 3:44
  • 5 Kotobar Dekecho 4:24
  • 6 Ekhane Dujone 3:45
  • 7 Kotota Jole 3:32
  • 8 Kothay Acho 4:35