Ichche Ghuri 2006

Shironamhin
 • 1 Borsha 5:01
 • 10 Ichche Ghuri 4:47
 • 11 Dityo Jibon 6:57
 • 2 Pakhi 4:16
 • 3 Cafeteria 4:19
 • 4 Shodesh 4:02
 • 5 Bhoboghurey Jhor 4:09
 • 6 Ruposhi Nogor 3:21
 • 7 Nishshongo 5:12
 • 8 Onno Keu 3:23
 • 9 Onek Asha Niye 5:08