Shurjomukh 2012

Rosy Khan
  • 1 Shurjomukh 3:59
  • 10 Shadhinota 4:48
  • 2 Tomar Mukher Hashi 6:40
  • 3 Drishty Jurey 4:42
  • 4 Elo Re Boishakh 4:43
  • 5 Jekhane Megheder Bhir 5:03
  • 6 Ochin Pakhi 3:15
  • 7 Janalar Pashe 4:20
  • 8 Jochna Chute 4:42
  • 9 Ek Nile 4:14