Anurup Aich Er Gaan 2016

Various Artists
  • 1 Bhalobashar Rodh 4:31
  • 2 Pronoy Shomrat 4:46
  • 3 Tumi Shudhu Amar 3:30
  • 4 Tumi Bhor Holey 4:36
  • 5 Koto Kotha 6:04
  • 6 Mon Ja Chay 4:12
  • 7 Premer Kheya 5:00
  • 8 Tumi Mishe Acho 4:18