Bhaar (Disc 2) 2016

AvoidRafa
  • 1 LikenShare 3:48
  • 10 Shobhbhotar Khela 4:34
  • 2 Cholo Arekbar Uri 4:43
  • 3 Char Dewal 4:00
  • 4 Har Kala 5:31
  • 5 E Shundor Prithiby 4:51
  • 6 Roktim Itihash 4:33
  • 7 Ami Akash Pathabo 4:03
  • 8 Mon Tore 5:25
  • 9 Tobu Keno 2:57